Web odborných sekcí APSS ČR

Vítejte na webové stránce odborných sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Weby odborných sekcí jsou prostorem pro řešení odborných otázek vzniklých každodenní praxi sociálních služeb, které nejsou často reprezentovány ani velkým počtem zaměstnanců, ani velkými náklady své činnosti či velkou kapacitou, ale jsou velmi důležité v celkovém systému sociálních služeb, protože řeší rozsáhlou škálu problémů dnešní populace. Informace, které naleznete na těchto webových stránkách, jsou určeny především pro pracovníky těchto služeb, pro které je zde soustředěn výběr informací tzv. na klíč.

Sekce & Svazy

Novinky

Kulatý stůl sekce služeb péče pro ohrožené dítě 15. 10. 2019 Mělník

Zveme Vás na kulatý stůl sekce služeb péče pro ohrožené dítě na téma Spolupráce NZDM, SASRD a OSPOD.


12.9.2019

Konference pro ambulantní a terénní služby 19. 11. 2019 Brno

Zveme Vás na odbornou konferenci pro terénní a ambulantní služby na které se budeme věnovat tématům svéprávnosti a opatrovnictví k činnosti sociálního pracovníka.


17.4.2019

Konference Augmentativní a alternativní komunikace 3. – 4. 12. 2019 Tábor

3. – 4. 12. 2019 Vás zveme na dvoudenní odbornou konferenci do Tábora.


17.4.2019

O Asociaci

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby.

Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb.
  • zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům.
  • reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů.
  • vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost.