Ambulantní sekce se zabývá specifickými potřebami členů APSS ČR, kteří poskytují ambulantní formy sociálních služeb. Patří mezi ně především sociální služby denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně terapeutické dílny, průvodcovské a předčitatelské služby atd.

Cílem sekce je

Monitorovat specifické problémy poskytovatelů ambulantních služeb

Pořádat odborné konference ambulantní sekce

Uskutečňovat aktivity vedoucí k zpřístupnění maxima informací týkajících se ambulantních služeb

Podpora zkvalitňování poskytovaných služeb

Připravovat připomínky k legislativě

Podpora informačních a komunikačních technologií pro ambulantní služby

Přinášet prostor pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí

Připravovat specifické vzdělávací akce

Organizovat odborné semináře zaměřené na ambulantní služby

Členem ambulantní sekce se člen APSS ČR nestává automaticky, ale na základě vyplněného a odevzdaného dotazníku a přihlášení se na e-mail viceprezidentky.

Vznik sekce

10. 10. 2018

Mgr. Irena Lintnerová byla znovu zvolena viceprezidentkou pro ambulantní služby.

14. 06. 2017

Mgr. Dana Kopecká byla znovu zvolena předsedkyní sekce.

19. 11. 2015

Mgr. Irena Lintnerová byla znovu zvolena viceprezidentkou pro ambulantní služby.

08. 03. 2013

Mgr. Dana Kopecká byla zvolena předsedkyní sekce.

29. 11. 2012

Mgr. Irena Lintnerová byla znovu zvolena viceprezidentkou pro ambulantní služby.

26. 11. 2009

Mgr. Irena Lintnerová (Heřmánková) byla zvolena na Valné hromadě APSS ČR viceprezidentkou pro ambulantní služby, post obhájila i v roce 2015.

11. 06. 2009

Uskutečnilo první setkání sekce; z téměř 100 členů APSS ČR poskytujících ambulantní služby se sešlo 37 zástupců. V průběhu jednání byly specifikovány oblasti problémů a byla stanovena témata dalších jednání. Účastníci si vyměnili mnoho zkušeností z přímé péče o klienty, inspekcí i standardů kvality.

28. 01. 2009

Prezidium APSS ČR rozhodlo na svém jednání o vzniku celorepublikové sekce pro ambulantní služby sociální péče. Cílem je monitorovat specifické problémy poskytovatelů ambulantních služeb, připravovat připomínky k legislativě, přinést prostor pro výměnu zkušeností a dobré praxe, organizovat specializované vzdělávání a připravovat setkání a konference sekce, která povedou ke zkvalitňování poskytovaných služeb.

Vedení sekce

Mgr. Irena Lintnerová

Viceprezidentka pro ambulantní služby

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, o. p. s. Helsinská 2731, 390 05 Tábor

lintnerova@kanka.info


+420 602 250 671

Vystudovala vychovatelství na SPgŠ v Prachaticích a speciální pedagogiku na FTVS UK Praha. Ve své praxi se setkala s osobami se sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením, okrajově se seniory. Její specializací se staly muzikoterapie, alternativní a augmentativní komunikační systémy (AAK), práce v rané péči. Na základě praktických zkušeností s dětmi s postižením i dětmi zdravými se stala v roce 2002 spoluzakladatelkou občanského sdružení Kaňka v Táboře, které je zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb – Centra Kaňka. Je předsedkyní Kaňky a ředitelkou Centra Kaňka, v jehož sociálních službách působí také jako terapeutka. Od roku 2009 je ředitelkou Základní školy Kaňka, o. p. s. V APSS ČR se angažuje jako viceprezidentka pro ambulantní služby a lektorka seminářů AAK.

Mgr. Dana Kopecká

Předsedkyně sekce

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice

kopeckad@arpida.cz


+420 777 027 230

V roce 1994 ukončila studium magisterského oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích; během studia se zaměřovala na práci s dětmi se zrakovým postižením. V roce 1994 nastoupila jako sociální pracovnice do Dětského centra ARPIDA v Českých Budějovicích. V současné době pracuje jako vedoucí sociálních služeb v centru ARPIDA. Má na starosti služby: raná péče, denní stacionář, osobní asistence a odlehčovací služby. Ve volném čase pracuje jako dobrovolný poradce Bílého kruhu bezpečí.