Sekce Péče o ohrožené dítě nově sdružuje poskytovatele Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Je prostorem pro výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe nebo prostorem pro různé diskuze (například o etických dilematech). Sekce bude cílit na mezioborovou spolupráci odborníků především služeb sociální prevence. Může využívat odborných znalostí členů Asociace poskytovatelů sociálních služeb napříč sekcemi. Sekce je prostorem pro společné hledání odpovědí pro všechny, kdo si chtějí odpovědět na otázky týkající se práce ve prospěch ohrožených dětí.

Cílem sekce Péče o ohrožené dítě je především vytvoření aktivní členské základny, která se bude podílet na pořádání odborných akcí a také na vzdělávací a publikační činnosti.

Cílem sekce je

Vytvořit prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností

Pořádat odborné semináře, konference a setkání sekce

Zavádění a využívání manažerských technik

Podílet se na vzdělávací a publikační činnosti APSS ČR

Informační servis pro členy sekce (zejména legislativa)

Vznik sekce

05. 03. 2019

Předsedkyní sekce byla zvolena Bc. Alžběta Brychtová, DiS.

21. 06. 2018

Došlo k transformaci sekce a ke změně názvu sekce ze Sekce nízkoprahových zařízení sociálních služeb na Sekce služeb péče o ohrožené dítě.

Některé oblasti, kterými se sekce zabývá:

Postavení Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v systému sociálních služeb a v systému práce s ohroženou mládeží ČR

Management služeb

Standardy kvality sociálních služeb, aktualizace a kontrola jejich naplňování v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Základní činnosti v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a jejich vykazování

Vzdělávání

Využívání volnočasových aktivit v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

PR v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Bc. Alžběta Brychtová, DiS.

Předsedkyně sekce

Dítě a kůň, z.s. – Sdružení pro hipoterapii, Miskovice 30, 285 01

peceodite@apsscr.cz


+420 734 589 759

V roce 2007 začínala jako pracovník v sociálních službách v Domově pro seniory Sloup v Čechách. Od roku 2013 stála u zrodu aktivizačního kroužku pro lidi bez domova v Nízkoprahovém denním centru Oblastní Charity Kutná Hora, ze kterého potom vznikla služba sociální rehabilitace pro lidi bez domova. Tam působila až do roku 2016. Od roku 2014 pracuje v Dítě a kůň, z.s.- Sdružení pro hipoterapii, kde aktuálně působí jako vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Archa a služby sociální rehabilitace Astra. Zároveň zajišťuje metodické vedení služeb spolku. Je členkou pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež středočeského kraje – PRACKA a iniciátorkou vzniku mezioborové platformy Na jedné lodi, která sdružuje organizace a instituce pracující v Kutné Hoře a okolí s ohroženými dětmi. V rámci spolku se okrajově věnuje projektové činnosti a aktuálně je studentkou Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.