Pracovní skupiny

APSS ČR pro řešení důležitých aktuálních témat v rámci své působnosti zřizuje pracovní skupiny složené z odborníků rekrutujících se zejména z řad členských organizací. Tyto pracovní skupiny připravují k danému tématu stanoviska a odborné podklady, které jsou dále využívány v činnosti celé APSS ČR.

Pracovní skupiny