Vzhledem k rostoucímu počtu vzniku soukromých poskytovatelů sociálních služeb, jejichž zájmem je podpora a zvyšování kvality poskytovaných služeb, bylo rozhodnuto o zřízení samostatné sekce korporátních poskytovatelů sociálních služeb v rámci APSS ČR, která se bude zabývat specifickými problémy těchto organizací.

Cílem sekce je

Zprostředkovat výměnu informací mezi poskytovateli a odborníky z řad MPSV, krajských úřadů, inspektorů i vzájemně mezi sebou

Informovat své členy o změnách v legislativě a jiných důležitých skutečnostech týkajících se dané služby

Pořádat odborné semináře, konference a setkání sekce

Podílet se na vzdělávací a publikační činnosti APSS ČR

Vznik sekce

20. 09. 2018

Místopředsedkyní sekce byla zvolena Ing. Věra Husáková.

12. 09. 2014

Rozhodnutím Prezidia APSS ČR byla ustavena Sekce korporátních poskytovatelů sociálních služeb, předsedou sekce se stal Jiří Dušek.

Některé oblasti, kterými se sekce zabývá:

Inspekce kvality v sociálních službách

Standardy kvality – individuální plánování, cíle klienta, tvorba metodik – specifika v terénní službě

Zkušenosti a způsoby práce na jiných pracovištích – dobrá praxe

Změny v legislativě

Management a financování služeb

Sjednocení metodik a postupů

Problematika využívání příspěvku na péči

Jednání s klientem

Smlouvy o poskytování služby

Komunikace – s klienty, rodinnými příslušníky

Aktivizační činnosti

Vzdělávání

Poskytování sociálních služeb v okolních státech – srovnávání

Jiří Dušek

Předseda sekce

Domov seniorů Vysočany, s. r. o., Bassova 32/14, 190 00 Praha 9

jiri.22@seznam.cz


+420 725 499 999

Po studiu elektrotechniky se věnoval nejprve podnikání v oboru stavebnictví. V roce 2010 se rozhodl vystavět „na zelené louce“ svůj první Domov seniorů v Šanově na Znojemsku, specializovaný na Alzheimerovu chorobu a jiné typy demence. Vedle jihomoravského Šanova provozoval pod značkou ANAVITA další i specializovaná zařízení. Nyní je ředitelem Domova seniorů Vysočany, s. r. o. Stal se Manažerem sociálních služeb za rok 2013 a finalistou prestižní soutěže podnikatelů Manažer roku 2013.

Ing. Věra Husáková

Místopředsedkyně sekce

v.husakova@seniorholding.cz